Aktuality

Keď chceme čokoľvek spraviť, zlepšiť je lepšie spoľahnúť sa na jednotlivca alebo spolupracovať v týme, skupine alebo komunite? Príklad nižšie ukazuje, že keď myslíme aj na druhých, tak sa veci riešia rýchlejšie.

Od sumy životného minima sa odvíja aj výška niektorých opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sumy peňažných príspevkov sú vyjadrené ako násobky životného minima, a tak dochádza k ich úprave vždy s úpravou súm životného minima platného od 1. júla. A to porastie na sumu 268,88 eura.
Ide predovšetkým o peňažný...