Som Alena Zvarová Bašistová

Žena, ktorá žije nielen prácou ale aj normálnym životom. Milujem svoju rodinu, manžela a priateľov, paradajkovú polievku a buchty na pare poliate horúcim maslom a čokoládou, ktorá rozvoniava v nedeľné ráno. Mám rada Kolcunove potulky mestom Košice. A Maratón mieru. Keď nesedím, cvičím. Energiu čerpám z hudby, poézie, z cestovania. Nech sa vrátim z prechádzky alebo od mora, vždy sa cítim ako nová. Odhodlaná na všedné ťažké dni a pripravená poradiť sa o nich v tichej modlitbe.

Som sociálna poradkyňa a štatutárka nadácie

Pôsobenie v týchto oblastiach je obrazom prirodzeného vývoja môjho profesijného života. V rôznom čase i miestach ho spája sociálna problematika, ktorá je pre mňa prioritou. Predovšetkým som však žena. Mám rada svoju prácu, vážim si korektných ľudí, ktorí mi v nej pomáhajú, v úsilí spoločne dosiahnuť cieľ. Nech robím čokoľvek, pevnú pôdu pod nohami mi zabezpečuje rodina, domov, miesto, kde som sa narodila. Od roku 2010 som štatutárkou Nadácie Ochranné krídla. V období 2016 – 2020 som pôsobila v NR SR ako poslankyňa a predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci.

V súčasnosti pôsobím aj v lokálnej politike ako miestna poslankyňa v Starom meste – Košice ale aj ako expertka pre Úrad komisára pre osoby so ZP.

Som Košičanka

Hrdá na mesto, jeho históriu a na ľudí, ktorí vytvárali jeho minulosť i tých tvoriacich jeho budúcnosť. Narodila som sa a žijem v centre nášho krásneho mesta, a preto sa právom považujem za Staromešťanku.

Som generácia "Y", no poznačená tou "X". Vyrastala som v socializme a už v škôlke som vyhrávala rôzne súťaže. So svojimi rovesníkmi, ale aj kňazmi a rehoľnými sestrami som sa počas socializmu schádzala na takzvaných tajných "stretkách", na ktorých sme sa učili o Božej dobrote a láske v rozjímaní nad Svätým písmom. 

Ako dieťa som navštevovala základnú školu, na Novomestského ul. č. 4. Zapájala som sa do rôznych vedomostných, športových, speváckych a recitačných súťaží, v ktorých som sa vždy umiestňovala na popredných miestach ( Olympiády z rôznych predmetov, Odznak zdatnosti, Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník, Melódie priateľstvá a pod.).

Následne som študovala na Gymnáziu sv. T. Akvinského v Košiciach. Bola som tiež aktívna ako sólistka v detskom speváckom zbore Dominik u bratov Dominikánov a aj v Zbore sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety. Mám za sebou osem rokov pôsobenia na Teologickej fakulte v Košiciach, kde som vyučovala na odbore sociálnej práce a sociálnej filozofie. Tiež som pôsobila 19 rokov na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, Ekonomickej univerzite v Bratislave. Spolupracovala som s viacerými univerzitami a vysokými školami a bola som aj členkou rôznych rozhodovacích, či poradných komisií.

Rada spomínam aj na prácu v košickom štúdiu rádia Lumen či košického TOP rádia, kde som písala zamyslenia a venovala sa investigatívnemu spravodajstvu i publicistike.

Posledných dvadsať rokov sa aktívne venujem charite. V roku 2010 som založila Nadáciu Ochranné Krídla, ktorou pomáham najmä zraniteľným skupinám a jednotlivcom v meste Košice, pravidelne podporujem Charitný Dom sv. Alžbety (nocľaháreň a útulok pre bezdomovcov), ako aj Krízové centrum pre matky s deťmi. Spolupracujem aj s rôznymi mestskými časťami v Košiciach či neziskovými organizáciami, klubmi a poskytovateľmi sociálnych služieb po celom Slovensku.

Hodnoty, ktoré vyznávam a chránim sa u mňa nezmenili a snažím sa ostať hlavne ľudskou a sama sebou a pomáhať za každých okolností, či už odborne, materiálne, finančne a jednoducho ľudsky, radou, pekným slovom a úsmevom.

Som manažérka

Vo svojich 28-mich rokoch som riadila na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach najväčšiu Katedru manažmentu s počtom 35 ľudí. Katedra dosahovala výborné odborné, pedagogické aj vedecké výsledky, čo sa odrazilo ako v hodnoteniach zo strany študentov, tak aj v ocenenej publikačnej činnosti a vedeckom raste jednotlivých členov (úspešne obhájené doktoráty PhD. či habilitačné práce a nadobudnutie titulu doc.).

Následne som pracovala na pozícii generálnej riaditeľky Fondu sociálneho rozvoja Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde som spolu s približne 180 zamestnancami získala ocenenie zlepšenia výkonnosti "Národná cena za kvalitu 2013" v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora).

Riadila a manažovala som množstvo projektov vo veľkých finančných objemoch (desiatky miliónov EUR) a ako štatutárka som za vedenie ľudí a riadenie procesov niesla zodpovednosť.

.

Som vysokoškolská učiteľka a lektorka

Po skončení vysokoškolského štúdia som nastúpila a dokončila doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. Postupne som pôsobila na fakulte na Katedre manažmentu ako asistentka, následne ako odborná asistentka. Neskôr som sa stala vedúcou Katedry manažmentu a docentkou. Interne som pôsobila na tejto univerzite a externe som zároveň vyučovala aj na Teologickej fakulte v Košiciach na odbore Sociálna práca.

Od roku 2000 som učila alebo sa podieľala na lektorovaní a príprave projektov, napr. pre tieto verejné či súkromné vysoké školy a organizácie.:

 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Vysoká škola bankovního institútu v Prahe
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Akadémia vzdelávania pobočka Košice
 • Košický samosprávny kraj
 • Mestská časť Košice-Juh, Smetanova 4
 • ACG consulting s.r.o.
 • HRCare, s.r.o.
 • Timan s.r.o.
 • Nadácia Providencia
 • Združenie URBI a Centra pre európsku politiku
 • Spojená škola internátna Trebišov, Poľná 1 a pod.