Novinky

Keď chceme čokoľvek spraviť, zlepšiť je lepšie spoľahnúť sa na jednotlivca alebo spolupracovať v týme, skupine alebo komunite? Príklad nižšie ukazuje, že keď myslíme aj na druhých, tak sa veci riešia rýchlejšie.

Nástup v septembri do škôlky býva ťažký nielen pre dieťa, ale často aj pre rodičov. "Hovorí sa, že je to pomyselné prestrihnutie pupočnej šnúry. Je to po prvýkrát, kedy mama opustí svoje dieťa na dlhší čas a je to naozaj pre oboch veľká životná zmena," hovorí na úvod zo skúseností učiteľka materskej školy Alenka, ktorá najmenších učí už viac ako...

Žiadosť o dôchodok podáva fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. O dôchodok je potrebné požiadať písomnou žiadosťou na elektronickom formulári určenom Sociálnou poisťovňou prostredníctvom pobočky príslušnej podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť o dôchodok spisujú so žiadateľom zamestnanci pobočky...

Dnes som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jozefa Buriana, Tibora Bastrnáka a Antona Hrnka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú...