Staromešťania v Košiciach už možu žiadať o pomoc.

17.08.2023

STAROMEŠŤANIA KOŠIČANIA/ KOŠIČANKY, MÔŽETE ŽIADAŤ O POMOC‼️

Od 20.6.2023 kedy sme mali Miestne zastupiteľstvo Košice - Staré mesto už ubehla dosť dlhá doba a tak som sa zaujímala o to, v akom stave sú tlačivá, prostredníctvom ktorých je možné požiadať o pomoc napr. pre detičky s ŤZP a psychickými poruchami a poruchami správania, či úľavu na poplatok v našich staromestských škôlkach pre samoživiteľov.

Teším sa, že sa dnes po mojej urgencii podarilo tlačivá umiestniť do časti: https://kosice-city.sk/uradne-tlaciva/

Sú tam k dispozícii samozrejme aj iné tlačivá týkajúce sa pomoci našim staromešťanom a staromešťankám.

Pevne verím, že sa aspoň trošku aj takýmto spôsobom podarí zlepšiť a skvalitniť život v našich staromestských rodinách❤️🍀🦋

Image soure: https://kosice.korzar.sme.sk/g/115237/kosicke-mestske-casti-chystaju-novinky
Image soure: https://kosice.korzar.sme.sk/g/115237/kosicke-mestske-casti-chystaju-novinky

Pripomínam:

🦋…"pomoc slúži na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených so špeciálnym liečebným cvičením (aj na terapie) rodičovi, ktorý sa stará o nezaopatrené deti s ŤZP, duševnou poruchou a poruchou správania vo veku od 1 roka do dovŕšenia 18 rokov, na základe vyjadrenia neurológa, pedopsychiatra a klinického detského psychológa, najviac do sumy 1 000 €/dieťa/rok."

🦋Nárok na úľavu 50 % z poplatku školného a režijných nákladov má zákonný zástupca dieťaťa v prípade, ak žije dieťa v jednej domácnosti len s jedným rodičom - samoživiteľom, ktorého jediný príjem neprekročí výšku 700 €. Zákonný zástupca dieťaťa predloží k úľave zo školného a režijných nákladov potvrdenie o výške príjmu a čestné vyhlásenie o tom, že je poberateľom jedného príjmu."

Vaša Alena Zvarová Bašistová, poslankyňa Košice - Staré mesto