Nadácia Ochranné krídla

Nadácia Ochranné krídla sa od roku 2010 venuje pomoci konkrétnym zariadeniam.
Podporte nás a sledujte Facebook

Ak sme šťastní, nepotrebujeme krídla, aby sme vzlietli, rozbehli sa do sveta, za novými zážitkami, nasledovali svoje túžby a priania. Ak sme v situácii, kedy na nás všetko padá, tie pomyselné krídla nás láskavo prikryjú a ochránia pred následkami našich činov, konania iných či zásahom osudu. Vtedy ich ochranu potrebujeme, cítime ju prostredníctvom pomoci ľudí, ktorí chcú, vedia a môžu pomôcť.

Nadácia Ochranné krídla sa od roku 2010 venuje pomoci konkrétnym zariadeniam, prevažne v Košickom kraji. Poskytuje sociálnu a humanitárnu starostlivosť osobám v núdzi, opusteným seniorom, rodinám, deťom v detských domovoch, krízových centrách ako aj ľuďom bez domova. Vyhľadáva opustených seniorov, rodiny, komunity a jednotlivcov v núdzi, ochraňuje ľudské práva a základné slobody opustených. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov a pracovníkov obcí pre sociálnu oblasť. Realizuje a podporuje projekty zamerané na skvalitnenie sociálnej práce, sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc a sprevádzanie rodinám, komunitám a jednotlivcom.

Podporte nás. Číslo účtu pre poukázanie Vašich 2% je SK05 1100 0000 0029 2189 7173

Aj 2% z Vašich daní budú súčasťou ochranných krídel, reálnou a hodnotnou pomocou pre ľudí. V mene Nadácie Vám ďakujem za Vaše rozhodnutie, ktoré nie je samozrejmosťou.

Vybrané podporené projekty:

 • Darovanie krvi prvodarcami.
 • Akcie v Arcidiecéznej charite Košice - v Útulku pre bezdomovcov (finančná podpora Vianočná kapustnica, basketbalový turnaj, futbalový turnaj a pod.)
 • Akcie v Arcidiecéznej charite Košice - Krízové centrum pre týrané matky s deťmi - materiálna pomoc,
 • Terapeutické centrum ABiAtko – finančná podpora vzdelávania terapeutov ABA metódy pri práci s autistickými deťmi.
 • Zober loptu. Nie drogy – Veľké Kapušany, ZŠ Hviezdoslavova - finančná podpora pre mladých ľudí v rámci projektu.
 • Floorbalový klub Košice - finančná podpora mladých talentovaných ľudí.
 • Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci - finančná podpora.
 • Resocializačné zariadenia – Vademecum - materiálna podpora.
 • GreTa – novovzniknuté zariadenie pre seniorov, materiálna i finančná podpora.
 • Podpora detí a mládeže - celoslovenský turnaj koní - finančná podpora mladých talentovaných ľudí.

Získané projekty a podpora:

 • Nadácia Pontis - získané prostriedky budú použité pri pracovnej terapii v Krízovom centre pre týrané matky s deťmi .

Poskytnutá pomoc:

Nadácia Ochranné krídla každý rok žiada o 2% (PO nám poskytujú 1% a naši dobrovoľníci môžu až 3%). V prvom rade sa vám chceme poďakovať za vašu podporu a priazeň v akejkoľvek forme. Pomohla konkrétnym ľuďom. Minulý rok vaše 2% z dane putovali do sociálnej a charitatívnej oblasti a oblasti športu. Všetky finančné prostriedky aj materiálnu pomoc musí v našej nadácii odsúhlasiť Správna rada, čo je dokumentované aj pred notárom a s druhou stranou, ktorá je obdarovaná sa podpisuje aj Darovacia zmluva. Tieto dokumenty sú súčasťou Výročnej správy, ktorá sa každoročne zasiela na Ministerstvo vnútra SR. Podporené boli v roku 2022, 2023:

 1. Finančná podpora matky a jej zdravotne postihnutej dcérky s viacerými diagnózami na liečbu v Červenom Kríži a následne delfínoterapie na Ukrajine. Dievčatko ma špecifické diagnózy, kde nezaberá klasická liečba. Matku opustil manžel kvôli postihu dieťaťa a tak ostala na jej doživotnú výchovu a podporu sama.
 2. Materiálna a finančná podpora slobodných matiek, ktoré poberajú minimálnu materskú resp. rodičovský príspevok od štátu. Samé nedokážu pokryť základné životné potreby, a tak sú odkázané na láskavosť a pomoc od cudzích ľudí, rôzne verejné zbierky, či podporu zo strany facebookových skupín napr.: Darujem všetko, čo nepotrebujem, Matky na materskej dovolenke a pod. V tomto sa veľmi angažuje naša štatutárka Alena Zvarová Bašistová, ktorej sa takéto matky ozývajú. Darovali sme napr. hniezdo pre bábätko, plienky, kozmetické potreby pre bábätká, mlieko, potreby na kúpanie, overaly, oblečenie, topánočky pre bábätká a pod.
 3. Materiálna pomoc Krízovému centru pre matky s deťmi v Košiciach: Krízové centrum - Arcidiecézna charita Košice (charita-ke.sk)
 4. Podpora futsalového klubu mladých chlapcov zo slabších sociálnych pomerov.

Okrem toho sa nadácia Ochranné krídla zapája aj do rôznych projektov, či už interných alebo externých. Na vlastnej facebookovej stránke Nadacia ochranne kridla poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom našich dobrovoľníčok:

a) Doc. PhDr. Mgr. Aleny Zvarovej Bašistovej, PhD., odborníčky na sociálnu oblasť.

b) Mgr. Lenky Lukáčovej, PhD., ktorá pôsobí na UPSVaR v oblasti zamestnanosti.

c) Mgr. Ivety Árvaiovej, ktorá pôsobí na UPSVaR v oblasti posudkovej činnosti.

Počas prvej a druhej vlny pandémie COVID 19 sme realizovali projekt prostredníctvom Startlabu zameraný na Pomoc Košičanom s ŤZP

Nadácia Ochranné Krídla vznikla v roku 2010 na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR.

Identifikačné údaje : IČO: 42240506, DIČ : 2023186077, IBAN/účet: SK05 1100 0000 0029 2189 7173, Štatutár: doc. PhDr. Alena Zvarová Bašistová, PhD., Sídlo: Vojenská 1, 040 01 Košice

.