Trináste dôchodky budú aj tento rok

16.08.2023

Prečo ale niekto dostane stovky, niekto len desiatky eur? + príklady ich výpočtu

🦋Seniori poberajúci penziu si tento rok opäť prilepšia, štát trináste dôchodky vyplatí aj tento rok. Pozrite sa, koľko kto dostane.
Trinásty dôchodok je jednorazový dodatočný dôchodok, ktorý sa na Slovensku vypláca raz ročne, obvykle v decembri. Trinásty dôchodok nebol súčasťou pôvodného dôchodkového systému, ale bol zavedený ako forma sociálnej podpory a zvýhodnenia pre dôchodcov. Vyplácanie trinásteho dôchodku je zvyčajne nadviazané na určité podmienky. Jeho výška závisí od viacerých faktorov vrátane výšky dôchodku a aktuálnych legislatívnych ustanovení. Na Slovensku sa zaviedol ako opatrenie na zmiernenie finančnej záťaže dôchodcov v období Vianoc. Trinásty dôchodok dostanú poberatelia tejto dávky v deň výplatného termínu svojho riadneho dôchodku a rovnakým spôsobom, ako sa dôchodcovi vypláca riadny dôchodok. Môže to byť v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Image by https://pixabay.com/users/tumisu-148124/
Image by https://pixabay.com/users/tumisu-148124/


🦋Chcete mať pri odchode do dôchodku na účte 160-tisíc eur? Koľko si mesačne musíte odkladať?
Čo sa týka výšky trinásteho dôchodku, platí to isté pravidlo ako minulý rok, čím vyšší dôchodok dôchodca má, tým menej dostane. Maximálne môže dôchodca dostať trinásty dôchodok vo výške 300 eur, a to len vtedy, ak jeho penzia dosahuje výšku 268,88 eura alebo ešte menej. Najnižšia suma trinásteho dôchodku predstavuje 50 eur. To dostane vtedy, ak poberá penziu vo výške 963,40 eura alebo viac.
🦋Vyplácanie trinásteho dôchodku má pozitívny vplyv na finančnú situáciu penzistov. Jednoznačne ide o finančnú pomoc pred Vianocami. Trinásty dôchodok sa v tomto roku vypláca pred týmto obdobím, čo môže pomôcť dôchodcom zvládnuť zvýšené výdavky s ním spojené, ako sú darčeky, vianočná výzdoba, príprava jedál či podobne. Táto dávka pomáha zlepšiť do určitej miery životnú úroveň.
Pre niektorých dôchodcov môže byť dôchodok nedostatočný na pokrytie základných životných nákladov. Trinásty dôchodok môže zvýšiť celkový príjem dôchodcov a prispieť k zlepšeniu ich životnej úrovne. Tento dôchodok predstavuje pomoc pri nečakaných výdavkoch. Dôchodcovia majú väčšinou už zdravotné problémy, čo tiež spôsobuje rôzne výdavky. Trinásty dôchodok môže poskytnúť dodatočné finančné zdroje na krytie takýchto nákladov.
🌷Pani Mária dostáva najnižší minimálne dôchodok 365,70 eura. K tomu však poberá aj vdovský dôchodok vo výške 120 eur. Dohromady teda dostáva 485,70 eura. Od tejto sumy, 485,70 eura, sa odpočíta 268,88 (suma životného minima – pozn. red.) Výsledok, čiže 216,82 eura, sa vynásobí koeficientom 0,36, čo je 78,06 eura. Túto sumu odpočítame od 300 (maximálny 13. dôchodok) to je 221,94. To predstavuje výšku jej 13. dôchodku.
🌷Príklad 2:
Pani Alžbeta takisto poberá najnižší minimálny dôchodok 365,70 eura, ale k tomu nepoberá žiaden iný dôchodok. Jej 13. dôchodok sa vypočíta takto: od 365,70 sa odčíta suma životného minima 268,88, to je 96,12. Následne výsledok vynásobíme koeficientom 0,36, čo predstavuje 34,85 eura. Po odčítaní z 300 jej 13. dôchodok vychádza na 265,14 eura. Z čoho vychádza tvrdenie, že žiadny penzista, ktorý poberá starobný dôchodok, nedostane plnú sumu 300 eur.
🌷Príklad 3:
Pán Andrej dostáva len starobný dôchodok vo výške 523 eur. Jeho 13. dôchodok sa vypočíta zo sumy jeho starobného dôchodku, z ktorej odrátame o 268,88, to vychádza na 254,12. Túto sumu vynásobíme koeficientom 0,36 a výsledok 91,48 odčítame od 300. Trinásty dôchodok pána Andreja bude v sume 208,52 eura.
🌷Príklad 4:
Pani Nadežda poberá predčasný dôchodok vo výške 635 eur. Ako v predchádzajúcich príkladoch sa vypočíta výška jej 13. dôchodku ako 635 – 268,88, čo je 366,12. 366,12 × 0,36, to je 131,80. 300–131,80 = 168,20. Pani Nadežda dostane 13. dôchodok vo výške 168,20 eura.
🌷Príklad 5:
Pán Juraj poberá starobný dôchodok vo výške 420 eur. K tomu dostáva ďalších 130 eur ako vdovecký dôchodok. Sumy dôchodkov dohromady sú 550 eur. Z toho sa odpočíta suma životného minima 268,88 eura, čo predstavuje 281,12. Táto suma sa vynásobí koeficientom 0,36, čo je 101,20 eura. Z tejto sumy 101,20 sa odpočíta suma 300 a výsledok je 198,80. Pán Juraj teda dostane 198,80 eura ako 13. dôchodok.
🌷Príklad 6:
Pani Alžbeta má dôchodok 970 eur. Pri vysokých dôchodkoch od 963,40 eura a viac dostanú seniori 50 eur. Čiže pani Alžbeta bude mať 13. dôchodok v sume 50 eur. Zdroj:užitočnápravda.sk