Pýtate sa: Čo som urobila za 4 roky?

25.01.2021

NEKALKULUJEM, CHCEM aj NAĎALEJ POMÁHAŤ ĽUĎOM

Milí priatelia, rozhodla som sa počas nadchádzajúcich pár týždňov pripomenúť vám, ktorí ste za 4 roky môjho pôsobenia v parlamente v pozícii predsedníčky výboru NRSR pre sociálne veci sledovali moju prácu, čo všetko som presadila a v akých oblastiach. Nebolo to jednoduché, pretože som bola nezaradenou poslankyňou, bez politického krytia a podpory, a o to bola moja práca náročnejšia a pracnejšia ako práca mojich kolegýň či kolegov. Dnes už mám podporu SNS, ako jej členka.

Som hrdá na to, že všetky moje návrhy zákonov či pozmeňujúcich návrhov som vždy prerokovala so sociálnymi partnermi,</strong> ktorých sa daný návrh týkal. Či už to boli príslušné ministerstvá ich sekcie a odbory, kraje (VÚC), alebo ZMOS, mimovládne organizácie, odbory a pod. Prerokovať a následne presadiť takéto návrhy si žiadali čas, trpezlivosť, usilovnosť, neodbytnosť, disciplinovanosť, argumentačné schopnosti, diplomaciu. Takéto návrhy sa vyjednávajú aj niekoľko mesiacov pri mnohých stretnutiach, ktoré môžeme počítať na desiatky.

Následne som vyjednávala a presvedčila politické kluby a poslancov, aby som získala podporu aj u opozičných aj u koaličných kolegýň a kolegov. A moje návrhy <strong>vždy podporili aj jedni aj druhí a vždy aj prešli v parlamente.</strong> To sa podarilo málo komu, ak vôbec niekomu. A to nie je samochvála ale FAKTY, ktoré si viete jednoducho overiť.

Podarilo sa mi za 4 roky presadiť či podporiť z mojej pozície zákony a pozmeňujúce návrhy pre:

A) Rodičov

✓ zvýšenie rodičovského príspevku pre pracujúcich rodičov na 370 eur, pre nepracujúcich na 270 eur,

✓ zvýšenie horného limitu pre náhradné výživné na 355 eur,

✓ rodičom prváčikov určite pomôže 100 eur – príspevok na školské potreby, ktorý dostali a dostanú automaticky, nemusia oň nikoho žiadať,

✓ viac peňazí dostanú aj rodičia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté dieťa. Príspevok na opatrovanie im vzrastie na 100 eur mesačne zo súčasnej úrovne 49,80 eura,

✓ predĺženie OČR-ky na 14 dní, pri vážnych diagnózach až na 90 dní,

✓ v rámci "jasličkového zákona" som presadila, aby sa jasle a škôlky kvôli stavebným úpravám alebo registráciám do systému pár dní po termíne nemuseli zatvárať, takisto sa poskytlo viac času na vzdelávanie učiteliek v týchto zariadeniach,

✓ presadili sme na výbore aj v parlamente viac dovolenky pre mladé rodiny.

B) Ťažko zdravotne postihnutým ľuďom (ŤZP)</strong>

✓ zvýšenie príspevkov pre chorých odľahčí rodinný rozpočet a ľudia s ŤZP nebudú znevýhodňovaní len preto, že chcú pracovať,

✓ príspevky pre opatrovateľov ŤZP – osobných asistentov – bez ktorých sa hendikepovaní ľudia jednoducho nezaobídu,

✓ osobní asistenti ŤZP – osobne som vybojovala, že ich hodinová mzda sa zvýšila o celé 1 euro, nie o 4 centy, ako navrhovala vláda – čo je naozaj podstatný rozdiel – čiže z pôvodných 2,82 na 3,82 eur na hodinu, dnes už predstavuje 4,18 eur,

✓ zvýšila sa aj hranica ochrany príjmu ŤZP pri tomto príspevku zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na dvojnásobok,

✓ študenti s ŤZP, ktorí sú v zahraničí – sa nemusia chodiť hlásiť na Slovensko každé 2 mesiace len preto, aby dostali príspevok, ktorý im patrí – ušetria sa tak sily, náklady na cestovné a administrácia.

C) Pracujúci

✓ zvýšením minimálnej mzdy na 580 eur,

✓ zvýšením príplatkov za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov.

D) Podnikateľov a obce a mestá

✓ vytvorením na Slovensku priaznivého podnikateľského prostredia pre sociálne podnikanie

✓ vnesením poriadku do sociálneho podnikania v pojmoch a regulácii

✓ odstránením prekážok, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia

✓ vytvorením systému podpory pre sociálne podniky

✓ obsiahnutím pravidiel na zamedzenie zneužívania štatútu sociálneho podniku

E) Štátnych zamestnancov&lt

✓ férové podmienky pri výberových konaniach

✓ odstránenie konfliktu záujmov pri výberových konaniach v zmysle konfliktu záujmu služobného s osobnými záujmami, a to najmä nezneužívania informácií získaných v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech iného

✓ zavedením niektorých zákonov sa tak vytvorili pracovné miesta pre ďalších ľudí, ktorí už pôsobia v štátnej alebo verejnej správe, alebo boli noví ľudia zamestnaní v rámci Národných projektov

F) Obecných a mestských policajtov&lt

✓ sme umožnili sporiť si na lepší dôchodok zo svojich výplat.

Som hrdá na to, že som viedla rokovania a po dlhých 12-tich rokoch rôznych neúspešných vyjednávaní iných kolegov – som ich doviedla do úspešného konca.

G )Dôchodcov

✓ zvýšili sme 280 000 dôchodcom dôchodok o 55€ mesačne,

✓ zrušili sme koncesionárske poplatky pre dôchodcov.

H) Poistencov

- v záujme zníženia administratívnej záťaže poistencov som navrhla zrušiť resp. zmierniť povinnosť poistenca zúčastňovať sa niektorých výkonov lekárskej posudkovej činnosti a upraviť možnosť podania žiadosti o dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

<strong>CH) Sociálnych pracovníkov</strong>

✓ posilnením ich kompetencií v sociálnej práci a možnosťou ďalej sa vzdelávať.

I) Klinickým psychológom, všeobecným lekárom a občanom&lt

✓ psychológom: zrušenie povinnosti výmenného lístku ku klinickému psychológovi,

✓ všeobecným lekárom: odbúranie administratívnej záťaže vypisovaním a evidovaním výmenných lístkov pacientov,

✓ občanom: odbúranie zábran navštíviť priamo psychológa a nemusieť už navštíviť všeobecného lekára so žiadosťou o výmenný lístok, čo predstavuje úsporu času, energie, eliminovanie stresu a pocitu hanby.

J) Kontrolórov&lt

✓ pri stabilizácii v ich práci a v opatreniach proti diskriminácii.

K) Baníkov

✓ s kompenzačným príspevkom pri strate zamestnania.

Postupne sa rada vrátim k mojej práci a jej výsledkom, ktoré pomohli Slovákom v určitom smere a oblasti skvalitniť život.