Tu vysvetlime, popíšeme – o com jednotlivá sekcia projektov bude, aký obsah v nej nájdu.

Týždeň v úlohe “spravodajcu”, stretnutia s odborníkmi

Upylnulý týždeň bol náročný nielen v pléne, ale aj na pôde Výboru. (13. – 17. mája). Poďme sa naň pozrieť. Predseda Národnej rady v pondelok (13. mája) prijal na oficiálnej návšteve v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu šéfa cyperského parlamentu Demetrisa Syllourisa. Na programe mali okrem rokovania aj slávnostné otvorenie výstavy, ktorá vyjadruje úctu k slovenským…

Opýtajte sa, čo robím, ja vám odpoviem

Tri roky sa snažím podporovať všetky zmysluplné predložené návrhy zákonov, ktoré predkladajú moji kolegovia i ja v parlamente. Podstatný nie je ich počet ale:kvalita, odborné spracovanie, legislatívna správnosť, vyjednanie politické i so všetkými sociálnymi partnermi (napr.jednotlivé ministerstvá, ZMOS, Únia zamestnávateľov, odborári, VÚC, MVO atď.). A to trvá skutočne nejaký ten čas. Včera a dnes som…

Môj týždeň v parlamente

Komisárky v “hlavných úlohách” a začiatok májovej schôdze Uplynulý týždeň začala v parlamente 45. schôdza s naozaj nabitým programom. V rámci novely zákona o prídavku na dieťa je v parlamente návrh na jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 100 eur za mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Septembrový zvýšený prídavok…

Jasličkový zákon “bez bariér”

K návrhu zmien v činnosti detských jaslí aj v kvalifikácii opatrovateľov Spolu s členkami Výboru pre sociálne veci, Janou Vaľovou (Smer-SD) a Magdalénou Kuciaňovou (SNS), som predložila do parlamentu návrh novely zákona o sociálnych službách. Cieľom novely zákona je zmeniť ustanovenia, ktoré upravujú činnosť jaslí, ako aj ustanovenia o podmienkach poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie…

Komisárka pre občanov so ZP odporúča

Výbor NR SR pre sociálne veci bol miestom (9/5/2018) , kde pani Zuzana Stavrovska, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím prezentovala správu komisára za rok 2017. Vhodné pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených Zo Správy komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, pani Zuzany Stavrovskej, vyplynul problém, ktorého riešenie je v dôslednosti – toho, kto prácu ponúka…

Kompenzácie pre ľudí so ZP

Už 2.5.2018 som za Výbor NRSR pre sociálne veci zorganizovala OKRÚHLY STÔL, na ktorý boli pozvaní zástupcovia ľudí so ŤZP, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a kolegovia poslanci z Výboru. Základných tém bolo 5, na ktorých sme sa po konštruktívnej debate zhodli. Spomeniem z nich nasledovné: 1. Peňažný príspevok na osobnú…

O zvedavom zváračovi

Alebo o tom, ako som v IC-čku trošku búrala mýty o lenivých poslancoch Aj keď neraz naskakujem do vlaku na smrť unavená a predstava minimálne päťhodinového cestovania domov ma, najmä po náročnom týždni, desí, cestovanie po koľajniciach, spájajúcich Bratislavu s Košicami, mám celkom rada. Okrem iného, ponúka príležitosť stretnúť priateľov, ktorých som dlhšie nevidela, spoznať nových ľudí…