Držať nad niekým „ochranné krídla“. S touto výsadou sa jeden narodí, kráča životom bez problémov a zakopnutí. Druhý ich potrebuje dostať, aby sa znova nadýchol, odrazil od dna. V rámci svojej nadácie sa snažím organizovať a podporovať projekty i organizácie, ktoré reálne pomáhajú ľuďom v núdzi, zlepšujú kvalitu ich života, umožňujú rozvíjať ich prednosti, talent.

Podporte nás 2%

Dovoľujem si Vás osloviť s prianím, aby ste mojim slovám venovali len pár minút. Ak sme šťastní, nepotrebujeme krídla, aby sme vzlietli, rozbehli sa do sveta, za novými zážitkami, nasledovali svoje túžby a priania. Ak sme v situácii, kedy na nás všetko padá, tie pomyselné krídla nás láskavo prikryjú a ochránia pred následkami našich činov, konania iných či zásahom…

Mať strechu nad hlavou i priateľstvá

Téma bezdomovectva a krízovej intervencie je (nielen) v Košiciach veľkou výzvou. Aj napriek dlhoročným snahám, skvelým odborníkom i úspešným projektom, ako napríklad Hlinený dukát, stále hľadáme cestu ako pomôcť tým, ktorí pomoc chcú, no sami si pomôcť nedokážu. Dnes som sa stretla s týmito životom skúšanými 82 ľuďmi z Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach,…

Vademecum sociálnej práce

Na svete je monografia Vademecum sociálnej práce (2017), na ktorej som sa podieľala ako vysokoškolská pedagogička. Záujem o ňu prejavili aj resocializačné strediská, ktorým som ju rada, v menej mojej nadácie, venovala. Vademecum, terminologický slovník, je určený práve odbornej verejnosti a obsahuje encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti sociálnej práce a súvisiacich disciplín, vrátane…

Košickí športovci „pustili žilou“

Darovať krv po prvýkrát bolo výzvou podujatia Nová krv pre Košice, na ktorú zareagoval aj futbalový tím FC Lokomotíva Košice s hráčmi základnej zostavy a vedením klubu. „Naša trojica má dnes v darovaní krvi premiéru. Verím, že si to bez problémov natrénujú a budú v takto výnimočnej aktivite pokračovať aj ďalej,“ povzbudil svojich zverencov Róbert Jano, športový riaditeľ. K futbalistom sa pridali…