„Doručená pošta“ je o vašich problémoch, otázkach v rámci sociálnej oblasti, s ktorými si neviete rady a potrebujete pomoc. Je úplne jedno, či ide o výklad zákona, paragrafov, kontaktovanie zodpovedných, konzultácie … Každý podnet od vás má rovnakú prioritu. V rámci svojich možností a kompetencií sa snažím vám vyhovieť v čo najväčšej miere. V Doručenej pošte nájdete odpovede na otázky, ktoré môžu pomôcť nielen tým, ktorí ich poslali.

Bez zbytočných papierovačiek

Otázka v „doručenej pošte“ sa týka výkazov v súvislosti s osobnou asistenciou. Teším sa zo záujmu pisateľa a z jeho pozitívneho pohľadu na svet 🙂   „Som nevidiaci, a pracujem po skončení doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v bezbariérovom centre. Počas môjho štúdia na doktorandskom stupni ešte platila aj taká kuriozita, že podľa daňového zákona sa vtedy…

Seriál: Opatrujeme deti

Časť 2. Pokračujeme v téme “opatrovateľ v systéme sociálnych služieb” praktickými otázkami, ktoré sa týkajú podmienok opatrovania. Môže opatrovateľ popri vlastnom dieťatku opatrovať aj cudzie dieťa v inom veku? Áno, môže. Matka môže popri svojom dieťati opatrovať v systéme sociálnych služieb ďalšie deti do troch, respektíve do šiestich rokov veku dieťaťa, pričom sa môže starať…

Seriál: Opatrovateľ detí v systéme sociálnych služieb

ČASŤ 1. Vzdelanie opatrovateľa/ky Opatrovateľ/ka detí ako pojem je verejnosťou vnímaný rôzne. Niekto si pod ním predstaví študentku, ktorá občas zaskočí rodičov pri dieťati, ak idú do kina či prichádzajú neskôr z práce. Inak vníma opatrovanie rodina, v ktorej žije dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom… Prostredníctvom Seriálu k téme sa pozrieme na opatrovateľa/ku detí v…

Invalidný dôchodok z mladosti

„Invalidný dôchodok z mladosti“ – niekomu sa zdá byť tento pojem doslova vymyslený, mnohí ľudia však s ním žijú od detstva. Čo znamená, čo v praxi obnáša? Invalidný dôchodok fyzickej osoby, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, t. j. tzv. „invalidný dôchodok z mladosti“, je nepríspevkovou dôchodkovou dávkou, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe z invalidného poistenia v zmysle…