Upylnulý týždeň bol náročný nielen v pléne, ale aj na pôde Výboru. (13. – 17. mája). Poďme sa naň pozrieť.

Predseda Národnej rady v pondelok (13. mája) prijal na oficiálnej návšteve v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu šéfa cyperského parlamentu Demetrisa Syllourisa. Na programe mali okrem rokovania aj slávnostné otvorenie výstavy, ktorá vyjadruje úctu k slovenským vojakom.
Veľmi ma potešila aj návšteva gréckeho honorárneho konzula a dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, prof. Liberiosa Vokorokosa (na fotografii spolu s kolegyňou z Výboru, Magdalénou Kuciaňovou). Mimochodom, Grécko má svoj konzulát v Košiciach.

Okrem povinností v pléne som rada venovala čas a využila priestor pre rozhovory s našimi hosťami z Cypru.
Spolu s niektorými kolegami zo skupiny priateľstva s Cyperskou republikou – Eduardom Hegerom, Miroslavom Sopkom a Milanom Laurenčíkom sme sa s delegáciou z Cypru rozprávali napríklad aj o ich problematických vzťahoch s Tureckom, migračnej politike, spolupráci s Čínou ako aj o potrebe podpory zo strany EÚ v oblasti bezpečnosti či ochrane histórie, kultúry a zvykov našich krajín.
Takéto stretnutia nám otvárajú často nové obzory a možnosti pre spoluprácu medzi našimi krajinami, alebo utvrdzujú v tom, čo robíme v našej krajine správne, alebo naopak, kam by sme sa mohli ešte posunúť.

Na fotografii:
J.E. Demetris Syllouris, predseda Parlamentu Cypru, J. E. Michalis Stavrinos, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Cypru v SR p. Socrates Socratous, zástupca Stáleho tajomníka Parlamentu, p. Evie Stavri – Hadjiyanni, riaditeľka Odboru zahraničných vzťahov Parlamentu, p.Augusta Christou, Odbor zahraničných vzťahov Parlamentu p. Georgios Georgiou, Zastupiteľský úrad Cypru v SR, P.Avgoustinos Avgoustis, Zastupiteľský úrad Cypru v SR

Mala som čo robiť aj “za pultíkom” v rokovacej miestnosti parlamentu, kde som spravodajcovala a diskutovala ku návrhom zákona poslancov SAS. Išlo o zákony o sociálnom poistení a zákonníku práce.

1. V prvom prípade pri zákone o sociálnom poistení je cieľom predloženého návrhu zákona “zaviesť Sociálnej poisťovni povinnosť promptnejšie reagovať na záujem poberateľa dávky sociálneho poistenia nechať si tieto dávky poukazovať na iný bankový účet; v súčasnosti má na to Sociálna poisťovňa (SP) tri mesiace, predloženým návrhom sa táto lehota navrhuje skrátiť na tri pracovné dni. ʺ

2. V druhom návrhu zákona týkajúceho sa zákonníka práce je “umožniť každému zamestnancovi, ktorý má nárok na zabezpečenie povinného stravovania zamestnávateľom, vyhovujúci druh stravovania. Súčasný výpočet zákonných spôsobov povinného zabezpečovania stravovania zamestnávateľom, sa navrhuje doplniť o možnosť poskytovania finančného príspevku zamestnancovi, ktorý sa bude poskytovať za rovnakých podmienok a v takej výške, ako pri poskytnutí jedla alebo stravovacích poukážok (spôsob zabezpečenia stravovania sa podľa návrhu dohodne medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom). “

V prvom i druhom prípade som si vyžiadala stanovisko MPSVR SR ako aj SP a predniesla som v pléne tie časti, s ktorými som sa stotožnila a považujem za nevyhnutné aby sa ku nim pri ďalšom odbornom a politickom vyjednávaní viedla diskusia. Veď nato predsa slúži prvé, druhé aj tretie čítanie v pléne.

V stredu som privítala na pôde Výboru príjemnú návštevu.
O autizme, autistoch, ich živote, vzdelávaní, starostlivosti o nich – s odborníkmi z praxe, raditeľom Drahuškova – Jozefom Šóthom a pani Milušou Budayovou. Debatovali sme o realite v súvislosti s financovaním zariadení, ktoré sa starajú o ľudí s autizmom, o koncepcii starostlivosti o osoby s autizmom, o možnostiach umiestnenia takto znevýhodnených ľudí do špecializovaných zariadení u nás.

 

ABY SOCIÁLNA PRÁCA NESTRÁCALA KREDIT, aby diplom zo štúdia nebol len formálnym “doplnkom” , aby absolventi ostali pracovať v odbore, aby boli motivovaní … Tých ABY je veľmi veľa v súvislosti s touto témou.

Komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, jej fungovanie, aktívna činnosť v kontexte financovania, zvyšovanie vzdelania, podieľania sa na legislatívnom procese v oblasti sociálnej práce …

V piatok sme sa rozprávali aj o tom, ako komora funguje od jej založenia, s akými problémami sa potýka a čo potrebuje riešiť od základu. Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce u nás.

Moji hostia hovorili o potreba registrácie sociálnych pracovníkov, jednotnej norme pri finančnom/mzdovom oceňovaní, o potrebe vzdelávania sociálnych pracovníkov, cieľ dostať sa do zákona o dotáciách ako oprávnený žiadateľ – financovanie cez dotačný systém …Dvere u mňa majú otvorené, v rámci možností a kompetencií sa budem snažiť ich podnety, nápady riešiť v spolupráci s odborníkmi a pochopiteľne – s ľuďmi z praxe.

… a nadýchnem sa do nového pracovného týždňa. Nech ho máte aj vy úspešný.