6. máj 2020

Milí priatelia, aj keď to vyzerá, že sa náš život pomaličky vracia do normálu, vždy treba mať na pamäti, že ochrana zdravia a pomoc nás všetkých ale predovšetkým pomoc nás – tým najzraniteľnejším – sú potrebné v každom čase.

Preto sme dnes pre našich ŤZP rodičov s deťmi, slobodné mamičky a seniorov spustili projekt, ktorý im má uľahčiť každodenný život.

Cieľom projektu je zabezpečiť pre ľudí s ŤZP odborné poradenstvo, ušitie rúšok, dodanie dezinfekčného prípravku a rukavíc a nákup potravín a liekov minimálne pre 100 klietov s ŤZP. Na ich nákup nad 15 EUR, ktorí si objednajú, im prispejeme z vyzbieraných prostriedkov 5 EUR a na voľný čas dodáme aj krížovky, osemsmerovky a pre detičky omaľovánky. Mnohí títo ľudia sú odkázaní na pomoc iných. Sú často nechránení, vystrašení v depresiách a opustení. Sociálne projekty a systém často nestíhajú, nepostačujú.

Pomôžme im.️

 

https://www.startlab.sk/pomocKosicanom/

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

 

foto: internet