Časť 2.

Pokračujeme v téme “opatrovateľ v systéme sociálnych služieb” praktickými otázkami, ktoré sa týkajú podmienok opatrovania.

Môže opatrovateľ popri vlastnom dieťatku opatrovať aj cudzie dieťa v inom veku?

Áno, môže. Matka môže popri svojom dieťati opatrovať v systéme sociálnych služieb ďalšie deti do troch, respektíve do šiestich rokov veku dieťaťa, pričom sa môže starať najviac o štyri deti vrátane svojho. To však neplatí, ak ide o súrodencov (upravené v paragrafe 32a ods. 3 písm.b.).

Hovoríme o limitovanom počte opatrovaných detí, vrátane vlastného. Prečo práve toto nastavenie?

Presne tak – štyri deti vrátane vlastného je limit. Tento normatív je nastavený tak, aby opatrovateľ mal dostatočný priestor na poskytovanie individuálnej starostlivosti o dieťa, pričom zabezpečí kvalitnú a bezpečnú starostlivosť. Čiže časový fond opatrovateľa je možné rozložiť maximálne medzi štyri deti. Tento počet sa zvýšil z troch na štyri deti, a to novelou zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1. januára 2018.

Čo v prípade, ak je napríklad stará mama nezamestnaná – mohla by sa postarať o vnúča a jeho matka by išla do práce?

Ak by starká mala záujem poskytovať formalizovanú starostlivosť, teda pravidelne poskytovanú starostlivosť o dieťa za odpolatu, musela by splniť všetky podmienky stanovené zákonom o sociálnych službách, vrátane kvalifikačných predpokladov.

foto: najmama.sk

07/06/2018