Milí priaznivci a podporovatelia našej Nadácie.
Na jeseň a koncom roka 2018 by sme radi realizovali verejné zbierky, ktorých výnosmi plánujeme podporiť lepšie podmienky pre život ako seniorov, tak i detí so zdravotným znevýhodnením.
O jej začiatku a priebehu Vás budeme čoskoro informovať.

Ďakujeme.