Dovoľujem si Vás osloviť s prianím,
aby ste mojim slovám venovali len pár minút.

Ak sme šťastní, nepotrebujeme krídla, aby sme vzlietli, rozbehli sa do sveta, za novými zážitkami, nasledovali svoje túžby a priania. Ak sme v situácii, kedy na nás všetko padá, tie pomyselné krídla nás láskavo prikryjú a ochránia pred následkami našich činov, konania iných či zásahom osudu. Vtedy ich ochranu potrebujeme, cítime ju prostredníctvom pomoci ľudí, ktorí chcú, vedia a môžu pomôcť.

Aj 2% práve z Vašich daní budú súčasťou ochranných krídel, reálnou a hodnotnou pomocou pre ľudí rovnakých, ako sme my.         

Nadácia Ochranné krídla, ktorej som štatutárkou, sa od roku 2010 venuje pomoci konkrétnym zariadeniam, prevažne v Košickom kraji.

Poskytuje sociálnu a humanitárnu starostlivosť osobám v núdzi, opusteným seniorom, rodinám, deťom v detských domovoch, krízových centrách ako aj ľuďom bez domova. Vyhľadáva opustených seniorov, rodiny, komunity a jednotlivcov v núdzi, ochraňuje ľudské práva a základné slobody opustených. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov a pracovníkov obcí pre sociálnu oblasť. Realizuje a podporuje projekty zamerané na skvalitnenie sociálnej práce, sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc a sprevádzanie rodinám, komunitám a jednotlivcom.

 

V mene Nadácie Vám ďakujem za Vaše rozhodnutie, ktoré nie je samozrejmosťou.

Číslo účtu pre poukázanie Vašich 2% je SK05 1100 0000 0029 2189 7173.

 

Postup pri poukázaní dane a tlačivá nájdete na www.slovensko.sk

 

Alena Bašistová

——————————————————————————————

Podporené projekty:

 • Darovanie krvi.
 • Akcie v Arcidiecéznej charite Košice – Útulku pre bezdomovcov (finančná podpora Vianočná kapustnica, basketbalový turnaj, Futbalový turnaj a pod.)
 • Akcie v Arcidiecéznou charitou Košice – Krízové centrum s deťmi, materiálna pomoc,
 • Terapeutické centrum ABiAtko – podpora vzdelávania terapeutov ABA metódy pri práci s autistickými deťmi
 • Zober loptu. Nie drogy – Veľké Kapušany, ZŠ Hviezdoslavova,
 • Floorbalový klub Košice
 • Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci,
 • Resocializačné zariadenia – Vademecum
 • GreTa – novovzniknuté zariadenie pre seniorov, materiálna i finančná podpora
 • Podpora detí a mládeže – celoslovenský turnaj koní

Získané projekty a podpora:

 • Nadácia Pontis

 

Nadácia Ochranné Krídla vznikla v roku 2010 na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR.

Identifikačné údaje sú :

IČO: 42240506, DIČ : 2023186077,
IBAN/účet: SK05 1100 0000 0029 2189 7173

Štatutár: doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD.,
Sídlo: Vojenská 1, 040 01 Košice