Téma bezdomovectva a krízovej intervencie je (nielen) v Košiciach veľkou výzvou. Aj napriek dlhoročným snahám, skvelým odborníkom i úspešným projektom, ako napríklad Hlinený dukát, stále hľadáme cestu ako pomôcť tým, ktorí pomoc chcú, no sami si pomôcť nedokážu.

Dnes som sa stretla s týmito životom skúšanými 82 ľuďmi z Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach, pretože sa ocitli v neľahkej situácii. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach dospelo k záveru, že objekt charitného domu je nevhodný na prevádzkovanie sociálnej služby krízovej intervencie pre ľudí bez domova. O pár dní stratia aj to málo, čo majú. Okrem strechy nad hlavou i priateľstvá, ktoré im pomáhajú pri zvládaní ťažkej situácie. Iné zariadenie krízovej intervencie pre ľudí bez domova formou nocľahárne a útulku v Košiciach nie je.

Preto je pre mňa veľkou výzvou nájsť riešenie a pomôcť týmto ľuďom. Verím, že sa mi to v spolupráci s mestom a KSK aj podarí k spokojnosti všetkých Košičanov.

23/07/2018