Keď viacerí spojíme sily, dokážeme nielen pomáhať, ale urobiť svoje domovy a svet lepším a kvalitnejším miestom pre život.

Každé ráno v mnohých rodinách začína napríklad voňavou kávou, bežným ranným zhonom, odprevadením detí do školy, telefonátom, ktorý pripomenie, že popoludní má malá tanečnú a maturant by mohol aj nakúpiť …

O pár ulíc ďalej sa do práce otec neponáhľa, lebo nie je kam, inde je dieťa  možno rado, že si v škole, alebo mimo nej – ale hlavne mimo domova, oddýchne od dusna, ktoré doma denne dýcha.

Naoko sa môže zdať, že tej prvej rodinke nič nechýba a tá druhá je tá, ktorej treba pomáhať.

Dnes chcem písať o Chudobe a rodine.

Chudoba je zložitý a komplikovaný fenomén, ktorý má množstvo podôb. Takisto je to emocionálne tak nabité slovo, čo je jeden z dôvodov, pre ktorý sa na Slovensku v minulosti používalo v diskusii o verejnej politike len málo. Je však tu a je reálna.

Chudoba nielen v podobe materiálneho nedostatku, ale aj nedostatku vo vzájomnej komunikácii.

Ak je v niektorej z týchto podôb v rodine –  je to rovnako vážne. Obe podoby chudoby vedia rodinu dostať na úplne dno.

Je potrebné, aby sme pomenovávali veci pravým menom a hľadali riešenia, ktoré reálne pomôžu znižovať jej dopad na rodinu.

Ak je na Slovensku pojem chudoba zahanbujúci, je to dôsledok našej ľahostajnosti a neochoty zaoberať sa ním.

V prvej rodine to materiálne nechýba. V zhone povinností rodičom uniklo, že ich maturant je závislý. Nebol čas rozprávať sa ..
Tam, kde boli rodičia bez práce, ich stav a nedostatok financií, bol spúšťačom útekov detí do svojho sveta…

Začala som viac emotívne ako vecne, fakticky. No predsa len čísla celkom neobídem.

Presne na Medzinárodný deň detí, 1. júna som si prečítala titulok článku a konštatovanie zároveň:

„Vzrástlo riziko chudoby domácností s tromi a viac deťmi“

Z demografických skupín sú to práve deti, ktoré na Slovensku najviac ohrozuje príjmová chudoba.

Podľa výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, vlani vzrástlo (35,4 percenta) riziko chudoby domácností s tromi a viac deťmi a v posledných rokoch je na Slovensku vyššie ako európsky priemer (v roku 2016 SR 34,7 percenta a EÚ 26,9 percenta).

Alarmujúce je, že viac ako polovica (52,4 percenta) jednorodičovských domácností a 42,1 percenta domácností s tromi a viac deťmi v roku 2017 nedokázalo čeliť neočakávaným výdavkom, 30,2 percenta jednorodičovských domácností a 24 percent domácností s tromi a viac deťmi si nemôže dovoliť každý druhý deň mäsité jedlo, rybu alebo hydinu.

Čo viacdetné rodiny?
Hrozba exekúcií výrazne narastá v domácnostiach s vyšším počtom detí, pričom nedoplatky na hypotékach, nájomnom, energiách, splátkach pôžičiek a podobne boli podľa výskumu trikrát častejšie v domácnostiach so štyrmi deťmi a takmer šesťkrát častejšie v domácnostiach s piatimi deťmi ako v populácii SR.

Odkaz na prieskum SAV: https://www.aktuality.sk/clanok/594682/vzrastlo-riziko-chudoby-domacnosti-s-tromi-a-viac-detmi-ukazal-prieskum/

A aj na základe vyššie popísaných faktov som sa ako štatutárka nadácie Ochranné krídla odhodlala k napísaniu projektu: Pomoc Košičanom s ŤZP, kde nepochybne pojem chudoba jednotlivcov, či rodín zohral podstatnú rolu. Nielen v podobe klientov a ich príbehov ale predovšetkým na základe toho, čo sa momentálne vo svete, na Slovensku, v našej spoločnosti a v našich domovoch odohráva, a to je STRACH. Strach z novodobej pandémie, Korona vírusu, ochorenia Covid 19, ktoré chudobu ešte viac prehlbujú.

V snahe pomôcť tým najzraniteľnejším, chudobným a chorým som ako štatutárka nadácie Ochranné Krídla spoločne s tímom našich dobrovoľníkov realizovala v mesiacoch jún, júl, august a september spomínaný projekt, ktorý sme v mesiaci máj vyhlásili prostredníctvom crowdfundingovej platformy (forma verejnej zbierky) StartLab. Mnohých Vás a Vašich blízkych sme oslovovali prostredníctvom nášho facebookového profilu Nadácia Ochranné Krídla, webu www.basistova.sk, mailu: nadaciaochrannekridla@gmail.com, Alžbetinho listu, vybraných mestských častí, či verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a našich dobrovoľníkov.

Keďže pandémia a ochorenie Covid 19 mnohých z Vás Košičanov s ŤZP obmedzoval, boli sme tu pre Vás ako tím nadácie Ochranné krídla  a poskytovali Vám v priebehu posledných štyroch mesiacov pomoc. Odbornú, finančnú aj tú ľudskú.

Realizovali sme pre Vás nákupy a dodávky potravín, liekov, rúšok, dezinfekčných prípravkov a rukavíc priamo do Vašich domovov. Našu pomoc využilo 100 klientov a približne 3000 z Vás sa aktívne o našu službu aj zaujímalo. Ďakujeme, že ste nám verili a tešíme sa, že ste využili aj naše odborné poradenstvo a služby.

Pomoc pre Vás – Košičanov s ŤZP sme realizovali prostredníctvom spomínaného projektu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia ako matchingového partnera. Spolupracovali sme aj s Lidl Sovenská republika, v.o.s. a bol podporený aj darcami. Veríme, že vždy, keď viacerí spojíme sily, dokážeme nielen pomáhať, ale urobiť svoje domovy a svet lepším, bohatším a kvalitnejším miestom pre život a realizovať pre vás ďalšie projekty.

foto: internet