Už 2.5.2018 som za Výbor NRSR pre sociálne veci zorganizovala OKRÚHLY STÔL, na ktorý boli pozvaní zástupcovia ľudí so ŤZP, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a kolegovia poslanci z Výboru. Základných tém bolo 5, na ktorých sme sa po konštruktívnej debate zhodli. Spomeniem z nich nasledovné:

1. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu;
2. Peňažný príspevok na opatrovanie;
3. Posudzovanie príjmu pri príspevku na osobnú asistenciu a pri peňažnom príspevku na zvýšené výdavky.

Dohodli sme sa spolu s MVO,že z pozície mňa ako predsedníčky výboru a poslancov i pani komisárky otvoríme ďalšiu debatu s ministrom práce Jánom Richterom a zástupcami vlády ešte pred druhým čítaním novely zákona teda pred júnovou schôdzou.To sa aj podarilo a v práve v troch z piatich spomínaných bodov sa nám podaril posun v prospech ľudí s ŤZP.

Ja osobne som na stredajšej schôdzi kde som spravodajcovala novelu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vo svojm vystúpení upozornila na fakt,že z môjho pohľadu je súčasné navýšenie hodinovej sadzby príspevku na osobnú asistenciu o 4 centy nedostačujúce, pričom ako kompromis vidím NAVÝŠENIE HODINOVEJ SADZBY aspoň o 1 euro. Mám za to, že toto riešenie by našlo podporu ak nie u všetkých, tak u väčšiny MVO. Ako to bolo napokon avizované na stredajšej tlačovke k tejto téme ktorej som sa zúčastnila aj ja,pravdepodobne bude práve tento návrh akceptovaný.

11. mája 2018 sme v priestoroch NRSR diskutovali ďalej jednak so zástupcami MVO,komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím,ministrom práce a zástupcami strany SMER SD pod ktorých MPSVR SR spadá a ktorí môžu v konečnom dôsledku vyjednať navýšenie finančných prostriedkov z ministerstva financií.Žiaľ bez dialógu všetkých zúčastnených strán sa nepohneme dopredu a mne na prvom mieste záleží na ľuďoch,ktorých už život aj tak dosť skúša.

 

Ako naše stretnutie dopadlo?

Vyberám len niektoré zásadné body, o ktorých sme hovorili. Oboznámili sme s nimi aj médiá.Teším sa, že okrúhly stôl, ktorý som pred týždňom iniciovala na podnet MVO, má výsledky v podobe konkrétnych čísel, nastavení.

1. Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) by sa mal zvýšiť o 120 eur.

2. Rovnako sa plánuje sa aj zvýšenie hodinovej sadzby na osobnú asistenciu na približne 3,80 eura.

3. Zníženie príspevku na osobnú asistenciu v prípade, ak ŤZP osoba má príjem vyšší ako štvornásobok životného minima, by zároveň malo byť zrušené.

Mojou úlohou ako poslankyne i šéfky výboru, spolu s kolegami bude pretaviť naše dohody do pozmeňovacieho návrhu, aby sa fakty od stola stali realitou aj v legislatíve.

Ďalšie informácie nájdete na pravda.sk

foto: SITA, Studio DER – Fotolia.com,