Kto má nárok na pandemickú PN?

Nárok na pandemické nemocenské (PN) po 1. septembri má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá, ako v uplynulých mesiacoch pandémie.   Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec,…

Rezort práce spúšťa projekty na zvyšovanie zamestnanosti

Rezort práce spolu s úradmi práce spúšťajú tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných – „Pracuj, zmeň svoj život“. Pomoc zameraná na zvyšovanie zamestnanosti sa rozdelila na tri časti, prvá fáza projektov odštartovala 20. júla tohto roka, druhá fáza začala od 1. októbra a projekty v tejto fáze sú zamerané na…

Ak potrebujete opatrovateľku, žiadať o ňu treba obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.   Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň.   Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti.  …

Invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý človek?

Jedno nevylučuje druhé Ak je človek uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu, neznamená to, že je zároveň aj invalidným občanom a naopak. O tom, či je človek ťažko zdravotne postihnutý, rozhodujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, o invalidnom dôchodku zas Sociálna poisťovňa. Ťažké zdravotné postihnutie navyše nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je…