SPUSTILI SME PROJEKT pre Košičanov s ŤZP

Milí priatelia, aj keď to vyzerá, že sa náš život pomaličky vracia do normálu, vždy treba mať na pamäti, že ochrana zdravia a pomoc nás všetkých ale predovšetkým pomoc nás – tým najzraniteľnejším – je potrebná v každom čase. Preto sme dnes pre našich ŤZP rodičov s deťmi, slobodné mamičky a seniorov spustili projekt, ktorý…

K Istanbulskému dohovoru

Dnes som vystúpila v parlamentnej rozprave k téme Istanbulského dohovoru. Z môjho pohľadu, aké sú príčiny jeho odmietania? Prečítajte si moje vystúpenie v plnom znení. “Príčiny odmietania treba hľadať na rôznych miestach. Cieľom Dohovoru je potláčanie násilia voči ženám. Tento legitímny cieľ sa všeobecne víta a podporuje. Istanbulský dohovor vníma násilie páchané na ženách ako…

Pýtate sa: Čo som urobila za 4 roky?

NEKALKULUJEM, CHCEM aj NAĎALEJ POMÁHAŤ ĽUĎOM Milí priatelia, rozhodla som sa počas nadchádzajúcich pár týždňov pripomenúť vám, ktorí ste za 4 roky môjho pôsobenia v parlamente v pozícii predsedníčky výboru NRSR pre sociálne veci sledovali moju prácu, čo všetko som presadila a v akých oblastiach. Nebolo to jednoduché, pretože som bola nezaradenou poslankyňou, bez politického…

O základných benefitoch pre mestských policajtov

Dnes som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jozefa Buriana, Tibora Bastrnáka a Antona Hrnka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Rada som…

30 rokov od pádu opony

Večer spomienok i reality. V balíku 30 rokov. V piatok večer som vystúpila so svojim príhovorom pred hosťami približne zo 16 krajín EÚ na slávnostnom otvorení Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj v Bratislave. Hlavná téma: ”Výzvy pre Solidaritu – Spoločný život v Európe po 30 rokoch od pádu železnej opony”. Náročná a zložitá…

K stretnutiam rodinného kruhu

Veľmi rada som prijala pozvanie Úsmev ako dar na stretnutie s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia, ktorí prezentovali a vymieňali si skúsenosti z oblasti uplatňovania rôznych modelov spolupráce s rodinami s prioritou ochrany dieťaťa. Dnes dominujú “stretnutia rodinného kruhu”. Rada som prispela do diskusie svojimi skúsenosťami nielen z pohľadu legislatívneho, ale najmä praktického – niekoľko rokov…

Týždeň aj s návštevou krásnych Ledníc

Príjemnú nedeľu prajem, po nabitom pracovnom týždni som konečne víkendovala v Košiciach.   Rada sa vrátim pár dní späť, do Ledníc v Česku, kde som na tamojšom nádhernom zámku, spolu s kolegami z ČR, strávila nielen príjemné ale aj konštruktívne a inšpiratívne stretnutie v rámci medziparlamentnej skupiny priateľstva našich národov. Hovorili sme, okrem iného, o…

Vystúpenie k novele Zákona o sociálnych službách

V rámci rozpravy dnešného popoludnia 49. schôdze NRSR som vystúpila k novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Prináša hlavne zmenu výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku (FPP) pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý platí samospráva. “Navrhovaná zmena v praxi jednoznačne prinesie zvýšenie tohto príspevku na prevádzku a bude znamenať zvýšenie príjmov neverejných poskytovateľov. Dnes sa výška…

Výbor v znamení “pozmeňovákov”

Program dnešného zasadnutia výboru NR SR pre sociálne veci bol naozaj náročný. V rámci neho som predložila nasledujúce pozmeňujúce návrhy: K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1515) som predložila pozmeňujúci návrh –…

“Letná” príprava na jeseň

Dnešný deň bol plný rokovaní k pripravovaným zákonom do septembrovej schôdze. Keďže ide o poslanecké návrhy je nevyhnutné odborne, legislatívne aj politicky zákony či pozmeňujúce návrhy vyjednať. A to nejaký čas trvá, ak má byť práca tohto charakteru urobená poriadne. Počas leta som sa stretávala na MPSVR SR i na pôde Výboru NR SR pre…