Ak potrebujete opatrovateľku, žiadať o ňu treba obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.   Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň.   Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti.  …