Invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý človek?

Jedno nevylučuje druhé Ak je človek uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu, neznamená to, že je zároveň aj invalidným občanom a naopak. O tom, či je človek ťažko zdravotne postihnutý, rozhodujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, o invalidnom dôchodku zas Sociálna poisťovňa. Ťažké zdravotné postihnutie navyše nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je…