Dôchodky a exekúcie

Sociálna poisťovňa zaznamenáva dlhodobo vysoký počet exekučných konaní voči poberateľom dôchodkov. Ku koncu roku 2017 napríklad evidovala 35 655 dôchodcov s exekúciami, v roku 2018 ich bolo 34 622 a k 31. máju 2020 34 767. Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im z nízkeho dôchodku, ktorý je väčšinou jediným zdrojom ich…