Aké postavenie má Sociálna poisťovňa pri exekúciách?

Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej ako platiteľovi dôchodku vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich výkon exekučných zrážok. Výkon zrážok nariaďuje osobitný orgán, väčšinou súdny exekútor, ktorý vedie exekučné konanie. S návrhmi a so žiadosťami sa preto povinný má obrátiť nie na Sociálnu poisťovňu, ale na príslušného…