Kto povinného informuje o výške zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa písomne informuje povinného o spôsobe určenia sumy zrážky pri začatí zrážok z dôchodku a vždy, keď sa suma zrážky zmení. Napríklad z dôvodu zvýšenia dôchodku pri každoročnej valorizácii od 1. januára kalendárneho roka alebo pri zmene sumy životného minima od 1. júla kalendárneho roka. Písomné oznámenie o. i. obsahuje dátum, od ktorého povinný…