Je možné zníženie alebo zvýšenie mesačnej zrážky z dôchodku?

Exekučný poriadok pripúšťa možnosť vykonávania zrážok z dôchodku v nižšej sume, než je suma určená postupom uvedeným v tomto zákone. Ide o situáciu, keď sa oprávnený s povinným dohodne na tom, že sa uspokojí so zrážkami v nižšej sume. Uzatvorenie dohody o uspokojení so zrážkami v nižšej sume musí povinný aj oprávnený oznámiť exekútorovi. Následne…