Ako možno predísť exekúcii?

Pred vydaním nariadenia výkonu rozhodnutia, prípadne pred začatím exekučného konania, môže povinný predísť nútenému výkonu rozhodnutia. Ak povinný chce uhrádzať svoje podlžnosti, avšak jeho finančná situácia mu to nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy. Ak si povinný neuvedomuje svoje…