Kedy vzniká nárok na sirotský dôchodok?

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti: bol poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, resp. mal nárok na predčasný starobný dôchodok, získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo…