Kedy vzniká nárok na vdovský/vdovecký dôchodok?

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti: bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vdova má nárok na výplatu vdovského…