Kedy vzniká nárok na starobný dôchodok?

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a  dovŕšil dôchodkový vek. Od roku 2020 je známy dôchodkový vek všetkých poistencov. Určuje sa v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení.…