K Istanbulskému dohovoru

Dnes som vystúpila v parlamentnej rozprave k téme Istanbulského dohovoru. Z môjho pohľadu, aké sú príčiny jeho odmietania? Prečítajte si moje vystúpenie v plnom znení. “Príčiny odmietania treba hľadať na rôznych miestach. Cieľom Dohovoru je potláčanie násilia voči ženám. Tento legitímny cieľ sa všeobecne víta a podporuje. Istanbulský dohovor vníma násilie páchané na ženách ako…