K stretnutiam rodinného kruhu

Veľmi rada som prijala pozvanie Úsmev ako dar na stretnutie s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia, ktorí prezentovali a vymieňali si skúsenosti z oblasti uplatňovania rôznych modelov spolupráce s rodinami s prioritou ochrany dieťaťa. Dnes dominujú “stretnutia rodinného kruhu”. Rada som prispela do diskusie svojimi skúsenosťami nielen z pohľadu legislatívneho, ale najmä praktického – niekoľko rokov…