Vystúpenie k novele Zákona o sociálnych službách

V rámci rozpravy dnešného popoludnia 49. schôdze NRSR som vystúpila k novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Prináša hlavne zmenu výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku (FPP) pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý platí samospráva. “Navrhovaná zmena v praxi jednoznačne prinesie zvýšenie tohto príspevku na prevádzku a bude znamenať zvýšenie príjmov neverejných poskytovateľov. Dnes sa výška…

Výbor v znamení “pozmeňovákov”

Program dnešného zasadnutia výboru NR SR pre sociálne veci bol naozaj náročný. V rámci neho som predložila nasledujúce pozmeňujúce návrhy: K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1515) som predložila pozmeňujúci návrh –…