“Letná” príprava na jeseň

Dnešný deň bol plný rokovaní k pripravovaným zákonom do septembrovej schôdze. Keďže ide o poslanecké návrhy je nevyhnutné odborne, legislatívne aj politicky zákony či pozmeňujúce návrhy vyjednať. A to nejaký čas trvá, ak má byť práca tohto charakteru urobená poriadne. Počas leta som sa stretávala na MPSVR SR i na pôde Výboru NR SR pre…