“Pomáhajúce profesie” a ich postavenie v legislatíve

Dnes sme mali na Výbore “plný dom” odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej práce, z MZ SR, MPSVR SR, pozvanie prijali aj štátny tajomník Branislav Ondruš a kolegyňa Magdaléna Kuciaňová. Stretli sme sa, aby sme si vymenili skúsenosti a vecne popísali tie najhorúcejšie problémy, súvisiace s “pomáhajúcimi profesiami”. Téma “psychoterapia v pomáhajúcich profesiách, duševné ochorenia,…