Priority PDE/EDP v eurovoľbách

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE PDE/EDP k EUROVOĽBÁM. Dnes rokujeme na kongrese v Ľjubľjane. Okrem aktuálnych celoeurópskych tém, akými sú Brexit, migrácia, terorizmus a pod a zároveň sme schválili manifest, ktorý je súčasťou programového vyhlásenia PDE/EDP k eurovoľbám. Je postavený na troch pilieroch: 1. Čo nás spája, aby sme žili spolu v EÚ? 2. Trvalý a zdieľaný ekonomický…