Zamestnávateľ a zamestnanci so zdravotným postihnutím

Pozrime sa na súhrn povinností, ktoré má zamestnávateľ, ak zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutí,: Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný: zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce, vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania, viesť evidenciu občanov so zdravotným…