Vzor nielen pre domovákov

Je potrebné “mať vzory” – netreba byť psychológom, aby sme vedeli kódovať tieto úvodzovky. Stačí, ak sa zamyslíme nad tým, kto a prečo nás v živote ovplyvnil, naše myslenie a konanie. Najlepšie pozitívne. Alebo si s odstupom času povieme, že všetko zlé bolo aj na niečo dobré …Tu je jeden z krásnych príkladov, ako “byť…