Opatrovníctvo dospelých dostane novú podobu

“Opatrovníctvo” nie je to isté, čo “opatrovateľstvo”. Aké novinky sa chystajú? “Cieľom reformy je aj zvýšiť zodpovednosť potomkov za rodičov, alebo príbuzných, aby sa bezdôvodne nevyhýbali povinnosti opatrovníctva, ktoré si mylne zamieňajú s opatrovateľstvom. Reforma má takisto prispieť k ochrane seniorov pred neuváženými prevodmi ich obydlí a zneužívanie ich zhoršeného mentálneho stavu na prevod hnuteľných…