Nový rok, novinky v zákonoch

Od januára vstupuje do platnosti niekoľko nových zákonov. Zmeny, ktoré prináša novela zákona o sociálnom poistení sa týkajú aj rodičov na materskej dovolenke. Od začiatku roka môžu súbežne poberať materskú dávku obidvaja rodičia. Týka sa to prípadov, kedy otec po dohode s matkou sa bude starať o jedno dieťa a matka sa súčasne stará o…