O základných benefitoch pre mestských policajtov

Dnes som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jozefa Buriana, Tibora Bastrnáka a Antona Hrnka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Rada som…

30 rokov od pádu opony

Večer spomienok i reality. V balíku 30 rokov. V piatok večer som vystúpila so svojim príhovorom pred hosťami približne zo 16 krajín EÚ na slávnostnom otvorení Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj v Bratislave. Hlavná téma: ”Výzvy pre Solidaritu – Spoločný život v Európe po 30 rokoch od pádu železnej opony”. Náročná a zložitá…

K stretnutiam rodinného kruhu

Veľmi rada som prijala pozvanie Úsmev ako dar na stretnutie s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia, ktorí prezentovali a vymieňali si skúsenosti z oblasti uplatňovania rôznych modelov spolupráce s rodinami s prioritou ochrany dieťaťa. Dnes dominujú “stretnutia rodinného kruhu”. Rada som prispela do diskusie svojimi skúsenosťami nielen z pohľadu legislatívneho, ale najmä praktického – niekoľko rokov…

Týždeň aj s návštevou krásnych Ledníc

Príjemnú nedeľu prajem, po nabitom pracovnom týždni som konečne víkendovala v Košiciach.   Rada sa vrátim pár dní späť, do Ledníc v Česku, kde som na tamojšom nádhernom zámku, spolu s kolegami z ČR, strávila nielen príjemné ale aj konštruktívne a inšpiratívne stretnutie v rámci medziparlamentnej skupiny priateľstva našich národov. Hovorili sme, okrem iného, o…

Vystúpenie k novele Zákona o sociálnych službách

V rámci rozpravy dnešného popoludnia 49. schôdze NRSR som vystúpila k novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Prináša hlavne zmenu výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku (FPP) pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý platí samospráva. “Navrhovaná zmena v praxi jednoznačne prinesie zvýšenie tohto príspevku na prevádzku a bude znamenať zvýšenie príjmov neverejných poskytovateľov. Dnes sa výška…

Výbor v znamení “pozmeňovákov”

Program dnešného zasadnutia výboru NR SR pre sociálne veci bol naozaj náročný. V rámci neho som predložila nasledujúce pozmeňujúce návrhy: K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1515) som predložila pozmeňujúci návrh –…

“Letná” príprava na jeseň

Dnešný deň bol plný rokovaní k pripravovaným zákonom do septembrovej schôdze. Keďže ide o poslanecké návrhy je nevyhnutné odborne, legislatívne aj politicky zákony či pozmeňujúce návrhy vyjednať. A to nejaký čas trvá, ak má byť práca tohto charakteru urobená poriadne. Počas leta som sa stretávala na MPSVR SR i na pôde Výboru NR SR pre…

Vyjadrenie k situácii charitného domu na “Bosákovej”

Košické mestské zastupiteľstvo rieši aktuálne “horúce” problémy. Okrem iného, obyvateľov, hlavne mestskej časti Košice-Juh, sa týka téma prenájmu pozemku pre Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá plánuje vybudovať na Jarmočnej nový charitný dom. Dostala som pozvanie od mesta zúčastniť sa na zastupiteľstve, no moje povinnosti aj mimo SR mi to, žiaľ, nedovolia. Veľmi rada som sa však,…

“Pomáhajúce profesie” a ich postavenie v legislatíve

Dnes sme mali na Výbore “plný dom” odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej práce, z MZ SR, MPSVR SR, pozvanie prijali aj štátny tajomník Branislav Ondruš a kolegyňa Magdaléna Kuciaňová. Stretli sme sa, aby sme si vymenili skúsenosti a vecne popísali tie najhorúcejšie problémy, súvisiace s “pomáhajúcimi profesiami”. Téma “psychoterapia v pomáhajúcich profesiách, duševné ochorenia,…

Zmeny v posudkovej činnosti

“POSUDKOVÁ ČINNOSŤ” Mnohí si pod ňou predstavíme lekársku posudkovú činnosť, no rozdiel je v legislatíve, v konkrétnych zákonoch a ministerstvách. Snahu zaviesť nezávislú posudkovú činnosť už mali niektorí politici aj v minulosti a máme ju aj dnes, ale všetko to stroskotáva na odborných a politických vyjednávaniach, medzirezortných (ministerských) rozdieloch a nedostatku odborníkov – konkrétne posudkových…