Pýtate sa: Katalóg pracovných činností

OTÁZKA: Neviete mi poradiť, či už je niekde zverejnený katalóg pracovných činností súvisiaci s odmeňovaním podľa nového zákona vo verejnom záujme, neviem to dohľadať. ODPOVEĎ: Katalógy pracovných činností vykonávané vo verejnom záujme upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z. , v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou  prijatej novely zákona č. 553/2003 Z. z.…