Moje NIE stropovaniu dôchodkov

Prečo hovorím NIE stropovaniu dôchokov? Ohraničenie („fixovanie“) dôchodkového veku ústavným zákonom   Dôsledky navrhovaného ohraničenia dôchodkového veku na 64 rokov (pričom ženy, ktoré porodili aspoň jedno dieťa, by mali mať nárok na starobný dôchodok ešte skôr): Fixovanie dôchodkového veku nepriamo obmedzuje ľudí (poistencov) vo výkone práce aj po dosiahnutí uvedenej vekovej hranice, t. j. nebudú…