Výborom prešli zásadné zmeny v rámci kompentácii ŤZP

Dnešné rokovanie výboru obrazom i slovom. V krátkosti vyberám – ohľadom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sme jednohlasne odhlasovali pozmeňujúce návrhy, ktoré obsahujú: • zvýšenie sadzby za hodinu osobnej asistencie o 1 € = z pôvodného návrhu 2,82 €…