Príjemnú nedeľu prajem,
po nabitom pracovnom týždni som konečne víkendovala v Košiciach.
 
Rada sa vrátim pár dní späť, do Ledníc v Česku, kde som na tamojšom nádhernom zámku, spolu s kolegami z ČR, strávila nielen príjemné ale aj konštruktívne a inšpiratívne stretnutie v rámci medziparlamentnej skupiny priateľstva našich národov. Hovorili sme, okrem iného, o postavení národných parlamentov v EÚ a spolupráci europoslancov s tými národnými.
Po návrate domov som rovno zasadla do pléna na schôdzu, na ktorej už po dopoludňajšom hlasovaní začala séria zákonov zo sociálnej dielne. Konečne som predložila zákon o Sociálnej práci, ktorý bol vyrokovaný z mojej strany s Komorou sociálnych pracovníkov aj s MPSVR SR a ani v pléne k nemu neboli žiadne pripomienky. Potom nasledoval zákon o nelegálnom zamestnávaní a nelegálnej práci, zákon o sociálnom poistení, rokovali sme k zákonu o rodičovskom príspevku a čakali nás poslanecké návrhy spadajúce pod gesciu Výboru NR SR pre sociálne veci, ktoré predkladali poslankyne a poslanci.
Zákon o sociálnej práci, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní prešiel naprieč politickým spektrom ako aj zákon o sociálnom poistení.
 
Takisto sme sa zastavili pri “banníckom zákone” z dielne poslancov, no keďže spadá pod gesciu (teda zčasti odborne a hlavne legislatívne naň dozeráme )nášho sociálneho výboru, tak som si s predkladateľmi v rokovacej sále vymieňala názory.
 
V stredu nám prešiel v pléne návrh zákona o Sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní do druhého čítania. Podporilo ho 100 poslancov. Teším sa, aktuálne už máme na Slovensku 33 sociálnych podnikov a 8 ďalších žiadostí. Takisto som sa zúčastnila okrúhleho stola, ktorý usporiadala kolegyňa Zuzka Zimenová k téme “Asistenti učiteľa v školách na Slovensku“.
 
Na konci týždňa pléne prešiel do druhého čítania jeden zo zákonov o náhradnom výživnom, ktorý som pri spojenej rozprave spravodajcovala. Pomoc deťom a ženám, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii, kedy samé vychovávajú deti a ich partner si neplní vyživovaciu povinnosť, by mala byť jednou z priorít rodinnej politiky nášho štátu.
 
Nemôžem opomenúť ani vystúpenie predsedu Ústavného súdu SR v pléne NR SR, pána Ivana Fiačana, k voľbe kandidátov na ústavných sudcov.
 
Predo mnou je nemenej zaujímavý týždeň, ktorý vám rada sprostredkujem.
Príjemnú nedeľu v kruhu rodiny a blízkych prajem.