„Vzostupu sociálnej spravodlivosti napomáhame vtedy, keď rúcame prekážky súvisiace s vekom, rasou, etnickou príslušnosťou, náboženským vyznaním, kultúrou alebo rôznymi formami postihnutia.“

Dnes je Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Súhlasím s tým, že prekážky treba odstrániť, nie prekročiť. Aby nás na ceste za spravodlivosťou nezdržiavali.

Podľa OSN väčšina migrácií súvisí s hľadaním dôstojnej práce