Dostala som pozvanie od košického pána župana Rasťa Trnku na pondelňajšie 10. zasadnutie zastupiteľstva KSK. Keďže ešte nie som zdravotne úplne v poriadku, tak sa osobne zastupiteľstva nezúčastním. Tento týždeň som sa však s pánom županom na chvíľu stretla v priestoroch košickej župy a porozprávala sa o spôsobe financovania verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Hovorili sme o tom, ako bolo prerozdelených 1,7 mil. EUR, ktoré vznikli úsporou na neverejných poskytovateľoch po zavedení novely Zákona o sociálnych službách, pričom som župana aj poslancov zaviazala, aby boli použité výlučne na sociálnu oblasť. Reč bola aj o tom, ako bude riešené 10 % navýšenie miezd pre zamestnancov v sociálnych službách. Neobišli sme ani tému ohľadom spôsobu prerozdelenia finančných prostriedkov na tento a budúci rok v sociálnej oblasti, ako aj možných legislatívnych úprav nariadení, ktoré buď komplikujú, alebo znemožňujú možnú finančnú podporu napríklad pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (bod 6 z programu nadchádzajúceho zastupiteľstva).
Na základe podnetov, ktoré dostávam som odporučila, aby pán župan posilnil kontrolu procesov súvisiacich s kvalitou poskytovania sociálnych služieb v celom košickom kraji.

Promptná a korektná komunikácia je základom úspešnej spolupráce, a zvlášť pri tak citlivej oblasti, akou je tá sociálna, kde často bojujeme za zdravie tých, ktorí si našu pomoc zaslúžia najviac a sami si pomôcť nevedia. Verím, a po našom spoločnom rozhovore s pánom županom som o tom aj presvedčená, že budú verejné finančné prostriedky prerozdeľované ako medzi verejných, tak aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spravodlivo, pri dodržiavaní príslušných zákonov a usmernení, pričom bude vykonávaná aj dôsledná kontrola pri poskytovaní týchto služieb.
Budem rada, ak mi pošlete vaše podnety (na mailovu adresu: alena_basistova@nrsr.sk), ktoré súvisia s tým, čo som popísala v tomto statuse a budem sa snažiť vyriešiť ich alebo pomôcť k ich riešeniu, aby sa veci pohli k dobrému, v prospech ľudí.