Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu primátora mesta KOŠICE, uvedeným na kandidátnej listine politickej strany, ktorý viedol volebnú kampaň sám pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.