Začiatkom marca som rada prijala pozvanie župana na zasadnutie Košického samosprávneho kraja (KSK). Vyjadrila k financovaniu zariadení, poskytovateľov sociálnej služby v priamej – originálnej pôsobnosti KSK.

Začnem číslom – v prvom rade hovorím o sume 1 milión 700 tisíc EUR. Je to číslo, ktoré predstavuje, podľa predbežných odhadov – oproti minulému roku – úsporu. Teda financie, ktoré by mali byť určené poskytovateľom sociálnych služieb. Stalo sa tak po prijatí novely – spolufinancovanie soc. služieb z MPSVaR SR.

V tejto súvislosti som požiadala pána župana Rastislava Trnku, aby dal prísľub, že tieto prostriedky budú investované výhradne do oblasti sociálnych služieb v pôsobnosti VÚC. Tak sa aj stalo. Pán župan verejne prislúbil, že tieto financie budú smerovať výhradne do riešenia problémov v sociálnej oblasti kraja. Čo je potrebné pre efektívne využitie financií najskôr urobiť?

Vypracovať v krátkej dobe dobrý plán využitia finančných prostriedkov v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb a v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb. Napríklad zvýšiť kapacitu špecializovaného zariadenia pre ľudí s Alzheimerovou chorobou ako pobytovou, tak i ambulantnou formou.

Pristavím sa pri, ako hovorím, časovanej bombe. Takto obrazne nazývam financovanie denných stacionárov z rozpočtu KSK. Z môjho pohľadu môžu nastať tri možné scenáre

1. Preregistrovanie denných stacionárov na iný druh poskytovania sociálnej služby
Riziká? Každý druh poskytovanej služby v istom type zariadenia je špecifický napríklad čo sa kapacity, odbornosti, počtu personálu a ďalších požadovaných, zákonom stanovených kritérií týka. Zmení sa tak filozofia, zameranie zariadenia, a to bude mať prirodzene aj dopad na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Týmto spôsobom však neriešime kvalitu poskytovaných služieb, reálny dopyt klientov po sociálnej službe, ale de facto ich učíme, ako využívať slabiny v legislatíve s cieľom využitia finančných prostriedkov.

2.Niektoré denné stacionáre sa rozhodnú pre preregistráciu – tu treba klásť dôraz na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb

3. Výmaz denných stacionárov – aká je situácia teraz?
V súčasnosti máme registrovaných 87 denných stacionárov v Registri poskytovateľov sociálnych služieb KSK (kapacita 3422) , z toho 52 v Košickom kraji. Vymazaných denných stacionárov k 28.2.2018 je 37 (kapacita 1292 ) a 17 denných stacionárov žiada v súčasnosti o výmaz (kapacita 496 miest), t.j sú v procese výmazu.

Otázka – čo bude s ľuďmi, klientmi, ktorí využívali sociálne služby v už vymazaných denných stacionároch?
Aj keď obce a mestá sú zo zákona povinné takúto sociálnu službu poskytnúť a mali byť niesť ako ekonomickú, tak i morálnu zodpovednosť a nedeje sa tak, jednou z ciest je hľadanie spôsobov, legislatívnych možností, ako by bolo možné z úspory (1.700 000 EUR) KSK denné stacionáre dočasne financovať.