Presne tak. Hovorím o všadeprítomnom najstaršom remesle – v obytnej zóne a v blízkosti miest, kde sa zdržiavajú deti – o bezohľadnosti a bezočivosti prostitútok a ich pasákov …. Popis nestačí. Do deja ma vtiahlo rozprávanie obyvateľov Starého mesta v Košiciach. O tom, ako to tam vyzerá, škoda hovoriť. TREBA KONAŤ!

Pozvanie zástupkyne starostu – ing. Evy Humelčíkovej a poslanca za košické Staré mesto, pána Michala Djordjeviča na stretnutie s občanmi, a predovšetkým obyvateľmi Starého mesta, som nemohla odmietnuť. O to viac, že sa ma ohľadom naozaj vážneho problému kontaktovalo množstvo ľudí na sociálnych sieťach.

RIEŠENIE PROBLÉMU PROSTITÚCIE v meste, navyše v bezprostrednej blízkosti obytných domov, škôl a predškolských zariadení UŽ NEZNESIE ODKLAD.

Stretli sme sa (pred ZŠ Masarykova – záber na fotografii) s obyvateľmi najmä ulíc Alvinczyho, Lomená, Kmeťova, Lofflerova, Jiskrova, Stromová, Bencúrova a Svätoplukova, aby sme sa dohodli na tom, ako sa aktívne a najmä efektívne zapojíme do procesu, ktorého výsledkom by malo byť definitívne odstránenie tohto problému z ulíc Starého mesta.

Čo si beriem na plecia?
Z mojej pozície oslovím mesto Košice ako aj MČ Staré mesto a požiadam o stanovisko k danému problému, návrh konkrétneho riešenia situácie, celkovú analýzu stavu. Budem sa pýtať na to, čo doposiaľ v tejto veci urobili a s akým výsledkom. Takisto sa stretnem na Okresnom riaditeľstve PZ so zástupcom riaditeľa. Samozrejme sa pozriem na možnosti možnej zmeny aktuálneho stavu v rámci legislatívy.

O priebehu riešenia nelichotivej situácie v Starom meste vás budem priebežne informovať.